Aktualności O forum Projekty Galeria O Kenii Usługi Kontakt Wersja angielska Strona główna
 

 

 

Praca, wolontariat.

Istnieje wiele możliwości zorganizowania wyjazdu do Kenii w ramach studiów, stażu czy wolontariatu. Na świecie działa wiele organizacji umożliwiających kilkumiesięczny, czy nawet roczny wyjazd do Kenii. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich.

GoAbroad

GoAbroad.com zostało stworzone by łączyć osoby aktywne, zainteresowane podróżowaniem z organizacjami stwarzającymi takie możliwości. Portal ten stanowi pełną bazę informacji dotyczących studiów za granicą, szkół językowych, zagranicznych staży, nauczania oraz praktykowania innych zawodów za granicą. W odróżnieniu od innych portali, GaAbroad dostarcza wyczerpujących informacji dodatkowych m.in. praktyczne rady dotyczących zwiedzania, adresy ambasad, przelicznik walut itp.

ˆdo góry

Travel Tree

Traveltree.co.uk to strona stanowiąca swego rodzaju forum, na którym ogłaszane są programy i oferty wyjazdowe różnych organizacji i instytucji wolontariackich.

Rozwój internetu sprawił, ze niezwykle trudno za pomocą tradycyjnych wyszukiwarek znaleźć interesujące nas informacje o możliwościach skorzystania z programów realizowanych w ramach wolontariatu, programów edukacyjnych oraz innych alternatywnych sposobów podróżowania po świecie. Travel Tree stara się przekazać całkowitą wiedzę na ten temat w jak najprzystępniejszy sposób.

ˆdo góry

Experiential Learning International (ELI)

ELI współpracuje z organizacjami z całego świata, działającymi na rzecz poprawy jakości życia biednych społeczności. Dzięki temu, umożliwia setkom wolontariuszy zdobycie wartościowego doświadczenia, dbając jednocześnie, by współpraca ta odbywała się na korzystnych dla wolontariuszy warunkach.

Nazwa organizacji - Experiential Learning International – w pełni oddaje charakter jej filozofii. Postrzega ona nabywanie doświadczenia jako najważniejszą lekcję życia. Spośród doświadczeń te międzynarodowego czy międzykulturalnego rodzaju wydają się mieć największy wpływ na kształtowanie się osobowości człowieka.

Programy Eli przeznaczone są dla osób powyżej 18 roku życia, bez ograniczeń dotyczących narodowości. Więcej informacji o ELI znajdziecie na stronie internetowej tej organizacji:

ˆdo góry

Global Crossroad

Global Crossroad, jest jedną z najszybciej rozwijających się międzynarodowych organizacji wolontariackich. Na dziś dzień może zaoferować staże w 20 krajach rozsianych po Azji, Afryce oraz Ameryce Łacińskiej. W jej ofercie znajdują się takie propozycje jak wyjazdy wolontariackie, stażowe, wyjazdy wakacyjne oraz możliwości odpłatnego nauczania.

W roku 2004 w programach Global Crossroad uczestniczyło ponad 600 wolontariuszy. Organizacja nie ogranicza się do wykorzystania pracy wolontariusza na rzecz realizowanego projektu, ale oferuje mu w zamian różnorodny program, na który składają się m.in. zindywidualizowana lokalizacja, zdobywanie doświadczenia w środowisku miedzykulturowym, aranżacja zwiedzania kraju, w którym wolontariusz pracuje etc.

ˆdo góry

Africa Development Consortium (AFRIDEC)

Africa Development Consortium (AFRIDEC) jest międzynarodową organizacją typu non-profit, zarejestrowaną w Kenii. Główną misją tej organizacji jest współpraca przedstawicielami środowisk lokalnych w celu wzmocnienia ich rozwoju oraz przedsiębiorczości jak również w celu ochrony otaczającej ich przyrody

Pomiędzy różnymi działaniami mającymi na celu realizację wytyczonych założeń, AFRIDEC oferuje możliwość uczestniczenia w programach wolontariackich o różnorakim charakterze: krótko i długo terminowych, włączających możliwość nauczania oraz praktykowania w ramach opieki medycznej.

Programy proponowane przez AFRIDEC realizowane są zarówno w Kenii jak i w Tanzanii.

ˆdo góry

Polska Akcja Humanitarna (PAH)

PAH wywodzi się od francuskiej organizacji humanitarnej EquiLibre. W grudniu 1994 r. zarejestrowana jako niezależna fundacja o nazwie Polska Akcja Humanitarna.
PAH realizuje swoje cele poprzez pomoc doraźną, udzielaną ofiarom konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych w trakcie lub zaraz po zakończeniu, pomoc długofalową, skierowaną do ofiar biedy strukturalnej i opresyjnych systemów społeczno-politycznych, edukację humanitarną, skierowaną do dzieci i młodzieży w całej Polsce oraz poprzez misje zagraniczne, których celem jest dostarczanie pomocy regionowi dotkniętemu wojną czy kataklizmem, zwiększenie udziału obecności pomocy z Polski w międzynarodowym ruchu humanitarnym i rozwojowym, a także zwiększanie zaangażowania społeczeństwa polskiego w świadczenie pomocy międzynarodowej.

Obecnie PAH organizuje w ramach programu GLEN (Global Education Network of Young Europeans) wyjazd na trzymiesięczne projekty wolontariackie do Kenii, Tanzanii, Indii, RPA, Ugand i Ghany latem 2005 r.

ˆdo góry