Aktualności O forum Projekty Galeria O Kenii Usługi Kontakt Wersja angielska Strona główna
 

 

 

 

MSZ: OPRACOWANO STRATEGIĘ POMOCY DLA KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

Od kilku lat Polska stopniowo włącza się do międzynarodowej współpracy rozwojowej. Wstąpienie do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 1996 r. oznaczało dołączenie przez nasz kraj do grupy państw wysoko rozwiniętych, na których ciążą określone zobowiązania wobec uboższej części świata. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. oznaczało z kolei dołączenie do największego klubu dawców pomocy rozwojowej. W ostatnich latach aktywnie uczestniczyliśmy ponadto we wszystkich spotkaniach międzynarodowych podejmujących problematykę globalnego rozwoju, w tym w Szczycie Milenijnym NZ w Nowym Jorku w 2000 r., w Konferencji NZ nt. Finansowania Rozwoju w Monterrey w 2002 r. oraz w Światowym Szczycie Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu, również w 2002 r. Jednocześnie wydarzenia końca ubiegłego roku, w tym "pomarańczowa rewolucja" na Ukrainie oraz katastrofa humanitarna w regionie Azji Południowo-Wschodniej, ukazały, że polska pomoc jest potrzebna zarówno tuż za naszymi granicami, jak i na innych kontynentach.


Uznając potrzebę włączenia się Rzeczypospolitej Polskiej do międzynarodowej wspólnoty donatorów, Rząd RP zaakceptował w dniu 21 października 2003 r. dokument programowy pt. "Strategia polskiej współpracy na rzecz rozwoju". Strategia jest pierwszym dokumentem rządowym wskazującym ogólny kierunek działań Polski w tym zakresie, mającym umożliwić resortowi spraw zagranicznych - we współpracy z innymi resortami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - wdrożenie efektywnego systemu pomocowego oraz prowadzenie jasnej i czytelnej polityki rozwojowej.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ

« powrót